ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
   
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคากลาง อาหารเสริม(นม) โรงเรียน

ประกาศราคากลาง อาหารเสริม(นม) โรงเรียน

[ 20-11-2560 ] Hits:3

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561

[ 18-10-2560 ] Hits:31

ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว…

[ 23-10-2560 ] Hits:19

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร"

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในก…

[ 20-10-2560 ] Hits:20

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกตัดไม้ที่ล้มขวางทาง เพื่อให้การสัญจรผ่านได้สะดวก

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกตัดไม้ที่ล้มขวางทาง เพื่อให้การสัญจรผ…

[ 12-09-2560 ] Hits:28

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารขอ…

[ 22-08-2560 ] Hits:50

  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • หนังสือราชการ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
 
  • หนังสือราชการ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
โรงเรียนบ้านประหูต

โรงเรียนบ้านประหูต

โรงเรียนบ้านยาง

โรงเรียนบ้านยาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง

น้ำอ้อยก้อน

น้ำอ้อยก้อน

ผ้าโสร่งไหม

ผ้าโสร่งไหม

Error: No articles to display