ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
   
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี 2561

[ 05-01-2561 ] Hits:11

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2560

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.…

[ 21-12-2560 ] Hits:25

จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน  ประจำปี 2561

จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดู…

[ 16-12-2560 ] Hits:28

ร่วมประชุม สัญจรท้องที่-ท้องถิ่นกับท่านรองปลัดฯ ประจำเดือน ธันวาคม.ณ บ้านไฮตาก หมู่7 ตำบลแก้ง อ.เดชอุดม.

ร่วมประชุม สัญจรท้องที่-ท้องถิ่นกับท่านรองปลัดฯ ประจำเดือน ธ…

[ 14-12-2560 ] Hits:35

การป้องกันภัยแล้ง และระมัดระวังอัคคีภัย

การป้องกันภัยแล้ง และระมัดระวังอัคคีภัย

[ 06-12-2560 ] Hits:33

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดบ้านแก้ง

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ…

[ 05-12-2560 ] Hits:30

  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • หนังสือราชการ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
 
  • หนังสือราชการ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
โรงเรียนบ้านประหูต

โรงเรียนบ้านประหูต

โรงเรียนบ้านยาง

โรงเรียนบ้านยาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง

น้ำอ้อยก้อน

น้ำอ้อยก้อน

ผ้าโสร่งไหม

ผ้าโสร่งไหม

Error: No articles to display