Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 2) ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเดือนมกราคม - มีนาคม ชำระภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งรายการประเมิน ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร...

[ 25-12-2563 ] Hits:63

ร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี - ข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก) อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2563

     วันที่ 24 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแก้ง ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี - ข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก) อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ส่งทีมประกวดข้าวจี่ จำนวน 2 ทีม ภายในงานมีการประกวดข้าวจี่ประเภทโบราณ และประเภทประยุกต์ ผลการประกวดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวจี่ประเภทโบราณ และรองชนะเลิศ อันดันดับ 1 ข้าวจี่ประเภทประยุกต์

[ 25-12-2563 ] Hits:39

พิธีอัญเชิญพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก

     วันพฤหัสบดีที่ 17-21 กันยายน 2563 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกจากวัดโนนแคน หมู่ 2 บ้านโนนแคน ตำบลตบหู ไปยังวัดบ้านแก้ง บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำพิธีสวดชัยมงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสักการะ อนุโมทนาบุญ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึงคุณงามความดีของพระศรีสุระที่ได้มาสร้างบ้านแปงเมืองให้เมืองเดชอุดมได้มีความเจริญ รุ่งเรืองมากว่า 175 ปี (พ.ศ.2388-2563) โดยมี...

[ 18-09-2563 ] Hits:70

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ