หัวหน้าส่วนราชการ

นายเชาวลิต ศาลาน้อย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-9994977

นายพีระพงศ์ ปวะภูโต

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 090-7292811

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกิ่งแก้ว อินทรกำแหง

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 088-5819906

นางกรรณิกา ปวะภูโต

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 087-2477057

นายยุทธพงษ์ ปราบชมภู

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 082-8767789

นางสาวธนพรรณ อุดมดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 097-3353829

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ