สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง- แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2564- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565- แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565- ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2565 ภาษีป้าย- ยื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม...

[ 27-12-2564 ] Hits:51

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในที่ห่างไกลได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเข้าถึงการให้บริการอื่นจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ให้บริการตัดผม ตรวจพัฒนาเด็ก/สุขภาพจิต บริจาคโลหิต บริการฉีดวัคซีน...

[ 23-12-2564 ] Hits:48

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี - ข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก) อำเภอเดชอุดม 2564

     วันที่ 20 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี - ข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก) อำเภอเดชอุดม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ส่งทีมประกวดข้าวจี่ จำนวน 2 ทีม ภายในงานมีการประกวดข้าวจี่ประเภทโบราณ และประเภทประยุกต์

[ 21-12-2564 ] Hits:31

ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความร่วมมือทานตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

[ 10-11-2564 ] Hits:84

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ