Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ตรวจประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

     วันที่ 24 มกราคม 2566 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงานฯ นายอำภรณ์ สิงห์คง กำนันตำบลแก้ง ณ บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม...

[ 24-01-2566 ] Hits:19

ร่วมทำบุญโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 12-01-2566 ] Hits:1773

ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ 2566

     วันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ตลอดจนชาวบ้านตำบลแก้ง ได้ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกันโดยใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์พร้อมรับศีลและปะพรมน้ำมนต์จากพระสงฆ์เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดี เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอยู่ดีมีสุขตลอดปี และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา อบต.แก้งได้ทำพิธีไหว้ศาลเจ้าที่ถวายอาหารคาวหวานเพื่อความเป็นสิริมงคลและความอยู่ดีมีสุขตลอดปี

[ 10-01-2566 ] Hits:30

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง- แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนมกราคม 2566- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 เดือนเมษายน 2566- แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนเมษายน 2566- ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน 2566- ผ่อนชำระภาษี เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 ภาษีป้าย- ยื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) เดือนมกราคม...

[ 27-12-2565 ] Hits:45

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ