ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

วันศุกร์, 22 เมษายน 2565 15:19

     วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเดชอุดม เพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ของอำเภอเดชอุดมทั้ง 19 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีข้อราชการดังนี้
1.การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.แจ้งแบบสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือนผ่านระบบ Thai QM ปี พ.ศ.2565
3.การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
4.การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2565
5.ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักทะเบียนอำเภอเดชอุดม
6.การรณรงค์เร่งรัดเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
7.เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์
8. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กศน. อ.เดชอุดม
9.ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ