โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร, 19 กันยายน 2566 15:42

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ พื้นที่วัดป่าบ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสา และชมรมงดเหล้าเข้าพรรษา ( พรรษานี้พี่เซาเหล้า ปี4 ) ร่วมกับวัดป่าบ้านแก้งได้ร่วมใจบูรณาการปลูกต้นไม้และปลูกป่าฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแก้ง ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ