Hot News :

โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการจดทะเบียนพาณิชย์

วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567 16:14

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีได้รับทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ