Hot News :

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดิน 2657

วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567 15:24

     ภาษีที่ดิน 2657 ไม่มีแล้วลดหย่อน…เก็บเต็มแล้ว 100% ปีนี้ !!

สามารถเช็กอัตราภาษีที่ต้องชำระและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://thelist.group/realist/blog/ร่างภาษีที่ดิน
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 มี.ค. 2562 และมีการเริ่มเก็บภาษีไปตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางรัฐบาลมีการปรับลดอัตราภาษี มาตั้งแต่ปี 2563 - 2566 ซึ่งมีการลดอัตราภาษีให้ถึง 90% (ในปี 2563 - 2565) นั่นหมายถึงให้เราจ่ายเพียงแค่ 10% และลด 15% ในปี 2566 ที่ผ่านมา

ในปี 2567 นี้ รัฐบาลมีแนวทางการเก็บภาษีในอัตราที่จัดเก็บปัจจุบัน โดยจะจัดเก็บเต็ม 100% ไม่มีลดหย่อนให้ เหมือนกับปี 2565 ส่วนไทมน์ไลน์การดำเนินการจ่ายภาษี จะมีดังนี้
- เมษายน 67 - อปท. แจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีรับทราบ
- มิถุนายน 67 - ผู้เสียภาษีดำเนินการชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน

ทั้งนี้หากราคาภาษีเกิน 3,000 บาท สามารถขอผ่อนจ่ายได้ 3 งวด (เริ่มงวดที่ 1 เดือน มิ.ย. และสิ้นสุดงวดที่ 3 ก.ค.) โดยช่องทางการชำระ มีหลายช่องทางดังนี้

- ชำระที่ อปท. หรือ สำนักงานเขตนั้นๆ
- หากเป็นในต่างจังหวัดสามารถชำระได้ที่ อปท ไม่ว่าจะ อบต., เทศบาล และ อบจ.
- หากเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถไปจ่ายได้ที่สำนักงานเขตที่ดินครับ
- สามารถชำระผ่านธนาคาร ก็ได้เช่นกัน
- ผ่านตู้ ATM และเคาน์เตอร์ ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
- ชำระผ่านบาร์โค้ด หรือ QR Code, Internet Banking, Mobile Banking เข้าบัญชีของ อปท. นั้น
- ผ่านบัตรเครดิต ของทุกธนาคาร รวมไปถึงบัตรกรุงไทยวีซ่าเดบิต
- ผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค

และภายในเดือนกรกฎาคม อปท. จะส่งจดหมายแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ให้กับคนที่ยังไม่ได้ชำระภาษี ซึ่งการจ่ายภาษีที่ดินเกินกำหนดเวลา จะต้องเสียภาษีค้างชำระ รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังนี้
เบี้ยปรับ
- คิดเบี้ยปรับ 10% ของภาษีที่ค้างชำระ : หากชำระภาษีก่อนทาง อปท. ออกหนังสือแจ้งเตือน
- คิดเบี้ยปรับ 20% ของภาษีที่ค้างชำระ : หากชำระภายในวันที่หนังสือแจ้งเตือนกำหนด
- คิดเบี้ยปรับ 40% ของภาษีที่ค้างชำระ : มาชำระภายหลังกำหนดในหนังสือแจ้งเตือน

ทั้งนี้จะถ้าหากไม่ได้ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1% ต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ โดยนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาชำระภาษี จนถึงวันที่มีการชำระภาษี แต่ต้องไม่เกินกว่าจำนวนภาษที่จ่าย

เรียกว่ามีช่องทางการชำระ ก็มีหลากหลายช่องทางให้เลือกกันเลย ที่สำคัญอย่าลืมเช็คความถูกต้องของแบบแจ้งการประเมินภาษี และดูกำหนดจ่ายภาษีที่ดินก่อนจ่ายจริงกันด้วยนะ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ