โครงการบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

วันศุกร์, 06 พฤษภาคม 2565 13:05

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านประหูต หมู่ที่ 3 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 4 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ