กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2564 11:28

     วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในที่ห่างไกลได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเข้าถึงการให้บริการอื่นจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ให้บริการตัดผม ตรวจพัฒนาเด็ก/สุขภาพจิต บริจาคโลหิต บริการฉีดวัคซีน การให้บริการของหน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชน ได้แก่กิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด และกิจกรรมการตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ โรงเรียนบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ